องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (บ้านสัมพันธ์ หมู่ 5)


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (บ้านสัมพันธ์ หมู่ 5) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15