องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวม ปี 2562


กิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวม ปี 2562

-กิจกรรมคัดกรองสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย DM+HT

-อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วย DM+HT

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25