องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่5


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดย นางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า อสม.ตำบลบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่5

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22