องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพการดำเนินงานจัดเก็บภาสำหรับรถเกี่ยวข้าว


ภาพคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินแจ้งผุ้ประกอบการที่นำรถเกี่ยวข้าวมาให้บริการในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้าต้องมาลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการทุกราย ค่าภาษีสำหรับใบอนุญาต 1,000 บาท ต่อรถ 1 คัน
2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25