องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพโครงการประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  นำโดยนายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดโครงการประเพณีบุญเดือนหก  ประจำปี  2561  ขึ้นโดยการเข้าร่วมขบวนแห่เพื่อบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก  เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านพญาภักดีชุมพล(พญาแล)ในการสร้างบ้านแปลงเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีของชาวจังหวัดชัยภูมิให้คงอยู่ต่อไปโดยภายในงานมีขบวนแห่บายศรีที่ประดับอย่างสวยงาม  กิจกรรมจัดเมือวันที่  18  เมษายน 2561  ที่ผ่านมา

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25