องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพเปิดโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561


นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 โดยเป็นการบูรณาการในการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุช่วยเหลือในการดูแลให้ความรู้เรื่องสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตนเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25