องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของนายอำเภอเมืองชัยภูมิ


นายประกิต วงษวิสิทธิ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานและการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25