องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมการมอบสารเคมีป้องกันศัตรูในพืช(โรคใหม้)ในข้าวนาปรัง


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิและองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการสารเคมีป้องกันศัตรูในพืช(โรคใหม้)ในข้าวนาปรัง โดยนายไพจิตร ศรีไพจิตรวรกุล เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นผู้มอบให้เกษตรกร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเบญจมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัภูมิ
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22