องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพการมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร ประจำตำบลบุ่งคล้า


นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าในฐานะประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งคล้า  ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดทะเบียนประจำตัวเกษตรกรให้กับเกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียน  การมอบในครั้งนี้มีตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นตัวแทนมอบ  ณ  บ้านโนนแดง  หมู่ที่  7  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2557  ที่ผ่านมา
2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25