องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการประชุมสภาสมัยครั้งที่ 1/2556


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำลบุ่งคล้า  ได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยครั้งที่  1/2556  เพื่อพิจารณา แผนพัฒนา  3  ปี  และพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2556  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำลบุ่งคล้า 
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22