องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน   2556   เมื่อวันที่ 4   มิถุนายน   2556  ที่ผ่านมา
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22