องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพโครงการประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2556


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบุ่งคล้า  ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2556  ณ  ศาลเจ้าพ่อพญาแล  ที่ผ่านมา
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22