องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22