องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

ที่ทำการ อบต.

 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044 871161 โทรสาร 044-871060
EMAIL : admin@abtbungkla.go.th
Website : www.abtbungkla.go.th