องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะตามโครการธนาคารขยะหน้าบ้านห...
      

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2562  บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่  4  ต...

  ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ได้ดำเนินการตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้น เป็นการฟ...

  ภาพการรับซื้อขยะของธนาคารขยะบ้านกุดโง้งหน้าบ้านหน้...
      

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2561  บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่  4  ตำบ... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552