องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยถูมิ จังหัวดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2558
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 17 คน
อาทิตย์นี้ 25 คน
เดือนนี้ 93 คน
ปีนี้ 10374 คน
ทั้งหมด 15444 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)

  โครงการถนนสวยต้นไม้งาม ประจำปี 2559
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดทำโครงการถนนสวยต้นไม้งาม  ปี  2559 เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางของถนนในพื้นทีตำบลบุ่งคล้า โดยปีนี้ดำเนินโครงการถนนสายรอบหนองสัมพันธ์เขตพื้นที่บ้านหนอง...
 
  โครงการถนนสวยต้นไม้งาม ประจำปี 2559
  ภาพโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ...
  ภาพโครงการสร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้...
  ภาพโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน ปี...
  ภาพโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559
  ภาพโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2559
  ภาพการตรวจติดตามโครงการผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยาก...
  ภาพโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อป้...
  โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ปี 2559
  ภาพโครงการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย100% จังหวัดชัยภูมิ
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ