องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยถูมิ จังหัวดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2558
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 9 คน
เมื่อวาน 8 คน
อาทิตย์นี้ 9 คน
เดือนนี้ 255 คน
ปีนี้ 320 คน
ทั้งหมด 320 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)

  ภาพกิจกรรมโครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดโครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่  ๑๒  ...
 
  ภาพกิจกรรมโครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยวันผู้สูงอาย...
  ภาพกิจกรรมโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจ...
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู...
  ภาพประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโ...
  โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี ...
  ภาพโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ทบทวนและปรับปรุงแผนพั...
  ภาพโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัย...
  ภาพกิจกรรมงานวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เฉลิมพระชนม...
  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคณธรรม จริยธรรมป้องกันและปรา...
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ